Trots krisen – många nya bryggerier i USA

Bart Watson tror att antalet bryggerier blir klart färre under 2021. Foto: Brewers Association.

Coronaviruset och dess biverkningar har påverkat. Men fortfarande öppnar det riktigt många nya bryggerier i USA.

USA är ett av de länder som påverkats riktigt mycket av coronaviruset och det har förstås också gått ut över bryggeribranschen.

Olika delstater har haft olika regler, men i princip överallt har restriktionerna varit tuffa att hantera med stängda barer och förbud mot gäster inomhus i taprooms.

Men trots det fortsätter det att komma nya bryggerier på den amerikanska marknaden. Hela 700 bryggerier har det startats i USA under 2020.

En av anledningarna är att många av de bryggerierna kommit långt i planeringen innan viruset slog till, och kanske hade man till och med hyra för lokaler och människor anställda. Då är det svårare att avvakta även om viruset begränsat möjligheterna till intäkter.

Bart Wilson, chefsanalytiker på Brewers Association, tror att det blir tuffare nästa år och att planerna på nya bryggerierna är betydligt färre nu än för ett år sedan.

Under 2019 öppnades runt 1000 bryggerier i USA, så det är ändå färre satsningar under 2020.

När det gäller antalet stängda bryggerier landar man på cirka 300 under 2020, och det är ungefär det samma som året innan. Även här tror Watson att det blir tuffare under 2021, med många bryggerier som nu tömt sina ekonomiska reserver och kan få det tufft om viruset fortsätter att tvinga fram restriktioner.