Det är viktigt för craft beer i USA att nå ut till de grupper som i dag inte inkluderas i ölvärlden. Brewers Association inför därför ekonomiskt stöd till de bryggerier som lyckas med detta.