Svenskarna dricker mindre än på länge

Svenskarna dricker allt mindre alkohol och så har trenden varit i tio år nu enligt CAN. Foto: Pixabay.

På tio år har den svenska alkoholkonsumtionen sjunkit med sju procent. Det visar siffror från CAN. Framför allt sjunker införseln av alkohol från andra länder och två tredjedelar av alkoholen köps på Systembolaget.

CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, har varje år tagit fram siffror på hur mycket svenska folket dricker. Under de senaste tio åren har konsumtionen sjunkit hela tiden och totalt på de tio åren har konsumtionen gått ner med sju procent.

Detta sker dessutom i tider när svenskarna i fjol köpte mer öl på Systembolaget än någonsin tidigare.

Den minskade konsumtionen bekräftas av flera förändringar i samhället under perioden.

– Vi har exempelvis sett en kraftigt minskad alkoholkonsumtion i våra skolundersökningar under en längre tid. Under 2018 minskade även resandeinförseln av alkohol till Sverige med en fjärdedel jämfört med 2017. Mycket talar för att den försvagade kronan bidrog till detta. säger Björn Trolldal som är utredare hos CAN.

Även den alkoholrelaterade dödligheten har minskat liksom misshandel utomhus, som är en alkoholrelaterad brottslighet. Alkoholkonsumtionen uppgick till 8,83 liter ren alkohol per invånare, bland dem som är 15 år och äldre, under 2018.

När det gäller inköpen av alkohol sker ganska exakt två tredjedelar på Systembolaget. 4,4 procent av den totala konsumtionen sker med hjälp av smugglad alkohol, som alltså tagits in olagligt i landet.

Så här köper svenskarna sin alkohol enligt CAN.

Systembolaget 65,6 %

Restauranger 10,6 %

Resandeinförsel 10,4 %

Köp av folköl från butik och restaurang   5,4 %

Köp av smugglad alkohol  4,4 %

Hemtillverkning  2,5 %

Internethandel  1,2 %