Så tycker partierna i alkoholfrågor

På söndag är det dags för riksdagsval. Vi bestämde oss för att titta på vad de olika riksdagspartierna tycker i alkoholpolitiska frågor.

Vi går mot ett riksdagsval med en oviss utgång. Borta är den tid då det fanns två block som slogs om makten och troligt är att vi vet väldigt lite om hur Sverige ska styras på söndag kväll när rösterna har räknats.

Alkoholpolitik har blivit intressant för många under senare år, och partierna tycker ganska olika. Vi bestämde oss för att titta på vad varje parti tycker:

Centerpartiet

Gårdsförsäljning:

– Det måste bli enklare för små bryggerier och andra hantverksmässiga dryckesproducenter att sälja sina varor på Systembolaget. Små bryggerier som har stora avstånd till sina närmaste större orter missgynnas idag av Systembolagets regelverk. Samma regler måste gälla i hela landet. Ett annat sätt att öka både tillgängligheten som stimulera företagande på landsbygden är att tillåta gårdsförsäljning.

Övrigt:

– Det ska bli enklare för lanthandlare att bli systembolagsombud.

– Vi vill behålla Systembolagets försäljningsmonopol. Då blir det lättare att hålla utbudet nere och svårare för minderåriga att köpa alkohol.

– För att undvika att människor hamnar i alkoholmissbruk behövs ett väl fungerande förebyggande arbete. Det handlar till exempel om att det finns bra information om riskerna med en hög alkoholkonsumtion. För den som har fastnat i ett alkoholmissbruk måste det också finnas bra behandling att få. Då personer med missbruksproblem ofta lider av en sjukdom, tycker vi att det är sjukvården som ska ha ansvaret för missbruksvården.

(Hämtat från partiets hemsida)

Kristdemokraterna

Gårdsförsäljning:

– Vi är inte emot gårdsförsäljning av lokalproducerad alkohol i små volymer. Systembolagets detaljhandelsmonopol måste däremot kunna värnas. Om gårdsförsäljning skulle visa sig vara förenligt med Systembolagets monopol så skulle vi se positivt på ett sådant införande. Där är vi dock inte idag.

Övrigt:

– Kristdemokraterna värnar om Systembolagets försäljningsmonopol samt om en aktiv prispolitik som via punktskatter gör alkohol dyrare än andra drycker. En solidarisk och restriktiv svensk alkoholpolitik syftar till ett samhälle med måttfulla alkoholvanor.

– Alkoholens skadeverkningar är såväl medicinska som sociala. Över 300 000 barn lever i miljöer med missbruk eller där så kallat riskbruk, förekommer. Våld och brottslighet, ekonomisk misär och otrygghet drabbar ofta dessa familjer. Detta är huvudmotivet till att vi vill begränsa alkoholkonsumtionen. Nolltolerans ska råda för ungdomar, för gravida, på arbetsplatsen och i trafiken.

– Vi anser att alla nya bilar ska vara utrustade med teknik som avslöjar förarens alkoholpåverkan. Inom primärvården ska alkoholfrågan vara en naturlig del i vårdens ansvar för folkhälsoarbetet.

(Hämtat från partiets hemsida)

Liberalerna

Gårdsförsäljning

– Det finns allt fler lokala och småskaliga producenter av till exempel öl och vin. Liberalerna tycker att det bör vara tillåtet för dem att sälja sina egna produkter där de tillverkas, så kallad gårdsförsäljning, på villkor att det går att hitta en modell som inte hotar Systembolagets roll.

Övrigt:

– Insatserna mot langning och svartsprit ska vara tydliga, och vi tycker att restauranger och butiker som inte sköter åldersgränser ska bli av med sina tillstånd. Många våldsbrott sker på kvällar och nätter i anslutning till krogbesök. Därför är det viktigt att restauranger och andra uteställen är ansvarsfulla när de serverar alkohol.

– Sjukvården ska ha ett tydligt uppdrag att arbeta förebyggande, och ta upp riskerna med alkohol. Det ska vara lätt att få hjälp från sjukvården att minska sin alkoholkonsumtion tidigt, innan ett riskbruk hunnit bli ett missbruk.

– Ju senare unga börjar dricka alkohol, desto mindre är risken för alkoholproblem längre fram i livet. Därför är det viktigt med förebyggande arbete riktat mot barn, ungdomar och föräldrar.

(Hämtat från partiets hemsida)

Miljöpartiet

Gårdsförsäljning:

Miljöpartiet vill ha kvar Systembolagets alkoholmonopol och säger även nej till gårdsförsäljning, även om den kan kombineras med att ha kvar Systembolaget.

Övrigt:

– Miljöpartiet anser att höga alkoholskatter är viktigt i Sveriges restriktiva alkoholpolitik, och att det är bra att höja alkoholskatten.

– Partiet står bakom den ordning som gäller i dag, där kommunerna ansvarar för öppettider och serveringstillstånd för restauranger och barer.

– Man vill förbjuda alkoholreklamen i Sverige.

(Partiet saknar information om sin alkoholpolitik på hemsidan. Info hämtad från bland annat IOGT-NTO och Accent)

Moderaterna

Gårdsförsäljning:

Moderaterna vill införa gårdsförsäljning under förutsättning att monopolet finns kvar.

Övrigt:

– Moderaterna vill tillsätta en utredning som kartlägger den illegala införseln av alkohol och hur den påverkas av skattenivåerna.

– Partiet tycker att dagens system för serveringtillstånd och öppettider på krogar är bra.

– Moderaterna har inga förslag för hur nuvarande alkoholskatt skulle behöva ändras.

(Partiet saknar information om sin alkoholpolitik på hemsidan. Info hämtad från bland annat IOGT-NTO och Accent)

Socialdemokraterna

Gårdsförsäljning:

– Vi säger nej till så kallad gårdsförsäljning då det inte är förenligt med EU:s regler för att kunna ha detaljhandelsmonopol för alkoholdrycker.

Övrigt:

– S vill förbättra missbrukarvården och stärka psykiatrin.

– Partiet vill slå vakt om Systembolagets monopol eftersom det motverkar okontrollerad försäljning av alkohol.

– Man vill att åldersgränsen för att kunna köpa alkohol på Systembolaget ska även fortsättningsvis vara 20 år.

– S vill se skärpta bestämmelser om näthandel med alkohol i syfte att värna Systembolagets ensamrätt.

– S vill också ha skärpta insatser mot smuggling av alkohol.

(Hämtat från partiets hemsida)

Sveriegdemokraterna

Gårdsförsäljning:

– SD vill införa gårdsförsäljningav öl och vin i Sverige.

Övrigt:

– Partiet vill också avskaffa Systembolaget med motiveringen ”ett statligt alkoholmonopol rimmar illa med ett upplyst och modernt samhälle”.

– SD har inga förslag när det gäller att ändra alkoholskatten men anser att den i dag ligger på en hög nivå.

(Partiet saknar information om sin alkoholpolitik på hemsidan. Info hämtad från bland annat IOGT-NTO och Accent)

Vänsterpartiet

Gårdsförsäljning:

– Vänsterpartiet säger nej till gårdsförsäljning av öl och vin.

Övrigt:

– En utbyggd generell välfärd och en ekonomisk politik för jämlikhet är bland det viktigaste för att motverka missbruk och beroende av såväl alkohol som narkotika och alkohol.

– Alkoholkonsumtionen måste minska eftersom den leder till ohälsa och sociala problem. Vi vill ha en restriktiv alkoholpolitik. Tillgången ska kontrolleras med alkoholskatter, försäljningsmonopol (Systembolaget), sänkta införselkvoter från andra EU-länder och förbud mot alkoholreklam.

(Hämtat från partiets hemsida)