Så mycket lägger européer på alkohol

2478 kronor per person. Så mycket pengar lägger européer på alkohol varje år. Därmed är Europa den kontinent i världen där det läggs mest pengar på alkohol.

Det är EU:s statistikkontor som plockat fram siffror för hur mycket pengar som läggs på alkohol i världen. Europa är den kontinent i världen där det läggs mest pengar på alkohol. Europeerna lägger 2478 kronor per person och år på alkohol och det motsvarar 1,6 procent av hushållsutgifterna.

För Sverige är den siffran 2,2 procent av hushållsutgifterna trots att vi dricker mindre alkohol än genomsnittet i Europa. Anledningen till det är förstås de höga priserna på alkohol i Sverige.

Estland är det land i Europa där det läggs störst del av hushållsutgifterna på alkohol. Estländarna lägger över fem procent av de totala utgifterna på alkohol. Spanien placerar sig lägst i statistiken och där läggs under en procent av hushållsutgifterna på alkohol.

Så här placerar sig de europeiska länderna i toppen av statistiken:

1. Estland

2. Lettland

3. Litauen

4. Polen

5. Tjeckien

6. Finland

7. Ungern

8. Rumänien

9. Slovakien

10. Luxemburg

11. Irland

12. Sverige