Allt mer alkohol smugglas till Sverige

Flera stora ligor avslöjades och stoppades. Men trots det ökade smugglingen av alkohol över de svenska gränserna under 2017.

Under det första halvåret 2017 stoppades flera ligor som smugglade stora mängder alkohol till Sverige. Ett samarbete mellan olika myndigheter gjorde det möjligt att stoppa smugglingen.

Under hösten lämnades en rapport till regeringen där det konstaterades att den illegala smugglingen i stort sett skulle ha upphört.

Men när Tullverkets årsstatistik nu har presenterats visar det sig att smugglingen inte bara fortsätter utan dessutom har ökat under 2017.

756 000 liter beslagtogs under 2016 och under 2017 ökade den siffran till 835 000 liter.

Ett ökat antal beslag tyder förstås på att allt mer alkohol även lyckas komma in i Sverige på olagliga sätt. Alkohol som inte ger några svenska skatteintäkter och som blir en konkurrent för de bryggerier, vintillverkare och sprittillverkare som verkar i landet.

Även beslagen av narkotika ökade under fjolåret. Framför allt handlar det om cannabis och amfetamin.

– Det är glädjande att de satsningar vi gör ger resultat, och att vi ligger rätt i våra prioriteringar för kontrollverksamheten. Samtidigt kan jag inte låta bli att bli bekymrad. Dels över den starka efterfrågan på inte minst narkotika som finns i samhället, men också över den kapacitet som en del kriminella grupperingar uppenbarligen besitter när det gäller att organisera och hantera storskalig smuggling, säger generaltulldirektör Therese Mattsson i ett pressmeddelande.