Projekt ska leda till bättre svensk öl

Bildspel

Bild 1 av 4

Peter Forss, här i samtal med Daniel Granath på Poppels, hoppas att hela den svenska ölbranschen ska få nytta av kvalitetsprojektet.

 

Godare svensk öl. Det är målet när Sveriges Bryggerier drar i gång ett omfattande kvalitetsprojekt.

Under senare år har det exploderat med nya bryggerier i Sverige. I dag finns över 300 bryggerier och på många håll görs det riktigt god öl. Samtidigt är många bryggerier små och har begränsade resurser. Det kan i sin tur leda till att kvalitetsarbetet kan bli lidande båda på grund av kunskap och ekonomi.

Därför startar organisationen Sveriges Bryggerier ett kvalitetsprojekt.

– Med så många nya bryggerier blir det naturligt att vissa har en lite lägre kunskap om öl. Det är också dyrt att satsa på utrustning för att ha sitt eget laboratorium, säger Peter Forss på Sveriges Bryggerier.

Han har en lång bakgrund på Sigtuna Bryggeri, men är nu anställd på Sveriges Bryggerier. Ända sedan han började att jobba där har kvaliteten varit en viktig fråga för honom.

Under den senaste tiden har han besökt Charlis Brygghus, Poppels, Eskilstuna Ölkultur och Jämtlands Bryggeri för att diskutera upplägget för kvalitetsprogrammet.

– Vi har själva en del idéer om hur det ska funka men ingenting är färdigt. Vi vill ha input från branschen och låta många vara delaktiga, säger Forss.

Det första målet är att hitta en grundnivå som är tänkt att vara något som alla ska leva upp till när det gäller kvalitet. Forss är medveten om att alla inte har råd med eget laboratorium eller att anställa kvalitetsexperter, men han vill att alla ska ha något att förhålla sig till i sitt eget kvalitetsarbete.

– Det kan krävas runt 200 000 kronor för att ha rätt utrustning och kunna ha koll på allt. Det är mycket pengar för ett litet bryggeri. Därför hoppas jag att vi ska kunna hitta samarbeten inom branschen.

Projektet har en referensgrupp som består av Daniel Eriksson på Halmstad Brygghus, Anders Wendler på Nya Carnegiebryggeriet och Johan Spendrup, som snart lämnar Gotlands Bryggeri.

Peter Forss är tydligt med att det här är ett projekt som inte bara är för Sveriges Bryggeriers cirka 40 medlemmar. Han vill kunna engagera hela Öl-Sverige i jobbet med att lyfta ölkvaliteten och kanske framför allt hitta sätt att brygga ett öl likadant många gånger i rad.

– Jag hoppas att det här i ett första steg ska mynna ut i en checklista på vad man måste hålla koll på i processen.