Nyfikenhet från öster på Systembolagets krav

Finland ville ha ett totalstopp för nätförsäljning av alkohol, men där satte EU-kommissionen ett tydligt stopp. Nu återstår att se vad som händer i Sverige.

Det var i förra veckan som Beernews berättade om Systembolagets planer på att stämma vinsajten Winefinder om de inte upphörde med sin verksamhet. Något som Winefinder inte kommer göra, så där väntar en fortsättning.

Systembolaget vill att de svenska företag som jobbar med alkoholförsäljning på nätet ska förbjudas om verksamheten riktas mot den svenska marknaden. Bland annat pekar man på att de här företagen använder sig av en marknadsföring som inte är tillåten när det gäller alkohol. Samtidigt kan man inte hindra utländska sajter som enkelt via digitala kanaler når svenska kunder.

I Finland har utvecklingen varit ungefär likadan, men där ville staten ha ett totalstopp för nätförsäljning av alkohol. Det var efter att företaget Alkotaxi dömts av Högsta Domstolen som förslaget på ett totalförbud dök upp.

– Men det handlade om något helt annat. De körde med egen bil över gräsen från Estland till Finland och betalade ingen skatt, säger en av de företagare som driver nätförsäljning i Estland med inriktning på den finländska marknaden.

Skillnaden med Winefinder och andra företag är att de är svenska och har sina kontor i Sverige. Sedan sker ordermottagning och packning i ett annat land, ofta Danmark.

Det kommer att ta tid innan tvisten mellan Systembolaget och Winefinder är löst och först då vet vi vad som ska gälla i Sverige. Klart är i alla fall att det inte blir något totalförbud.

– De finländska myndigheterna trodde att de kunde stoppa allt och lade fram ett sådant lagförslag. Vi var livrädda under en period. Men EU-kommissionen var mycket tydlig med att ett förbud inte var okej. Man hotade till och med att stämma Finland om de införde sådana lagar, säger den anonyma personen.

Personen upplever att Finland nu är i samma läge som Sverige, där myndigheterna försöker att hitta andra sätt att stoppa deras verksamhet.

– Nu letar man efter andra fel hos oss och ifrågasätter oss på andra sätt. Många av de här företagen är små och då är det tufft att ha staten som motpart, säger källan.

En annan instans som tittat på frågan om nätförsäljning är Sveriges Bryggerier. Där gör Anna-Karin Fondberg följande uttalande:

”Sveriges Bryggerier har uttryckt stöd för Systembolagets ansträngningar att få klarhet i lagarna kring e-handel. För oss är det viktigt att all handel som sker är konkurrensneutral och har tydliga samt likabehandlande ramverk i förhållande till regler, skatter och marknadsföring.

Vi för också en löpande dialog med Systembolaget kring utvecklingen av monopolets egen e-handel. Vi ser ett gemensamt intresse i att säkerställa att Systembolaget har en konkurrenskraftig e-handel som levererar på konsumenternas förväntningar. Vi har fått tydliga signaler om att Systembolaget har ökat sina ambitioner för att säkerställa att man står rustade för kommande utveckling.”