Nils hoppas på både mer och bättre öl

BRYGGARENKÄTEN

Nils Hultkrantz och Stigbergets har haft ett spännande år. Här svarar han på våra enkätfrågor.

1. Vad var det bästa som hände för ditt bryggeri under 2018?
– Det nya bryggeriet vid Partihallarna i Göteborg.

2. Hur mycket öl bryggde ni under 2018 och hur mycket räknar ni med att brygga under 2019?
– 500.000 liter under2018 och vi siktat på 1.000.000 liter nästa år.

3. Vilket bryggeri tycker du är bäst i Sverige? Motivera.
– Vet inte, jag har endast druckit ett fåtal öl som inte är våra egna. Har hört talas om att O/O gör väldigt bra pilsner.

4. Vad tror du blir den största utmaningen för svensk öl generellt under 2019?
– För hantverksbryggerierna är det först och främst kvalitet och konstant kvalitet, och sedan att fortsätta jobba tillsammans trots hårdnad konkurrens på marknaden. För svensk öl som produkt eller företeelse är det nog ganska bekymmersfritt. Inga stora utmaningar där…

5. Vilket blir ditt bryggeris största projekt under 2019?
– Att brygga mer och samtidigt bättre. Plus att sälja allt i tid! Och att trivas och ta det lugnt! Och att betala banken.

6. Vem i hela världen skulle du helst vilja dricka en öl tillsammans med? Varför?
– Det var en oerhört svår fråga. Och varför? Fiktiva personer ok? Historiska? Tintin hade varit kul, han är ju så nyfiken på nya saker. Mona Lisa också, med sitt mysiga leende. Kanske Hemmingway, fast han skulle antagligen inte gilla IPA. Eller Thomas Di Leva? Eller Lena Nyman i sin ungdoms dagar. Svåra val.