Mats vill ta en öl med statsministern

BRYGGARENKÄTEN

Spike Brewery har haft ett riktigt bra år. Det och mer får ni veta av Mats Wessbergs svar på vår enkät.

1. Vad var det bästa som hände för ditt bryggeri under 2018?
– Vi expanderade kraftigt i produktion och försäljning, inte minst på exportmarknader.

2. Hur mycket öl bryggde ni under 2018 och hur mycket räknar ni med att brygga under 2019?
– 200 000 liter under 2018, cirka 250 000 liter nästa år.

3. Vilket bryggeri tycker du är bäst i Sverige? Motivera.
– Dugges. De håller hög och jämn kvalitet, producerar stora volymer och är lönsamma, samtidigt är de innovativa och producerar massor av intressant öl.

4. Vad tror du blir den största utmaningen för svensk öl generellt under 2019?
– För bryggerier, att uppnå hög kvalitet i en internationell jämförelse och att bli lönsamma.

5. Vilket blir ditt bryggeris största projekt under 2019?
– Fortsatt expansion, nytt bryggverk eller bryggeri.

6. Vem i hela världen skulle du helst vilja dricka en öl tillsammans med? Varför?
– Den blivande statsministern. För chansen att förklara hur verkligheten ser ut för småföretag i det här landet, i synnerhet företag som verkar inom i vår bransch.