Landet med världens största ölsmuggling

Det smugglas en del öl in i Sverige. Men här är landet som får den smugglingen att framstå som minst sagt marginell.

Det är siffror angående Burma som presenterats och som visar en smuggling som lär sakna motstycke i världen.

Enligt Euromonitor Research är det så mycket som 30 procent av den total konsumtionen som smugglas in i landet. Det handlar om cirka 100 miljoner liter som gör att landet går miste om skatteintäkter på cirka 50 miljoner dollar varje år.

80 procent av smugglingen uppges ske via gränsen mot Thailand, medan resten sker via den kinesiska gränsen.

1995 införde regeringen i Burma, formellt republiken Myanmar, ett förbud av all utländsk alkohol. Detta för att främja de egna producenterna. Endast en del utvalda hotell och tax free-butiker har rätt att sälja utländska alkoholdrycker och det har bäddat för en enormt stor svart marknad.

Smugglingen har nu i stället skapat stora problem för de inhemska producenterna, då de betalar skatt för sina produkter. De importerade ölen ligger i snitt cirka 35 procent lägre i pris jämfört med ölet som tillverkas på hemmaplan.

Läs hela artikeln här.