Krav på ersättning för alkoholstopp i barer

Visitas VD Jonas Siljhammar utgår från att regeringen planerar att ersätta restaurangbranschen efter dagen förslag om att stoppa alkoholserveringen från 22.00 på kvällarna. Foto: Pressbild.

Tusentals jobb hotas om inte regeringen ger ett ökad stöd till restaurangbranschen. Det säger Visitas VD Jonas Siljhammar om förslaget att stoppa alkoholservering efter 22.00.

Beernews har i flera artiklar berättat om dagens regeringsförslag där man vill stoppa all alkoholservering på landets barer och restauranger från 22.00.
Reaktionerna från krögarna lät inte vänta på sig och nu reagerar även branchorganisationen Visita.

– Om förslaget blir verklighet utgår jag från att regeringen följer upp detta med ökade stöd till näringen. Annars riskerar ytterligare tusentals jobb, inte minst för unga, att försvinna, säger Jonas Siljhammar till egna sajten Besöksliv.

Han pekar på det faktum att restaurangbranschen så här långt varit den bransch son haft flest restriktioner och ifrågasätter ytterligare begränsningar som minskar intäkterna.

– Serveringsställen har redan tydliga regler kring avstånd och andra åtgärder för att minska smittspridningen, och kommunerna kontrollerar att de reglerna följs. Det viktiga är självklart att serveringsställena vidtar åtgärder för att motverka smittspridning, inte vad människor har i glaset efter ett visst klockslag. Dessutom riskerar förslaget att människor, tvärtom mot vad regeringen och myndigheterna rekommenderar, istället ses hemma hos varandra där det inte finns någon möjlighet till kontroll överhuvudtaget, säger Siljhammar.

Nykterhetsorganisationen IOGT-NTO ser däremot positivt på dagens förslag. Man ställer sig bakom hela förslaget.

– Samtidigt vill vi vara tydliga med att detta bara är ett första steg. Fler åtgärder kan komma att behövas, då risken är att problemen flyttas från krogen till andra miljöer, säger ordföranden Johnny Mostacero.