Kommunen som inte kan bli bryggerinamn

Höganäs, Malmö, Stockholm och Göteborg. Alla finns de som del av bryggerinamn. Men ett kommunnamn går inte att använda när man vill starta ett bryggeri.

Många är kommunnamnen som också är en del av bryggerinamn i Sverige. Men på ett ställe tog det stopp. Det är Bolagsverket som slagit fast att Ale inte är okej att ha i sitt bryggerinamn, trots att det är en kommun utanför Göteborg.

– Det var inte så roligt när vi först fick beskedet, jag blev bara förbannad, säger Erik Höglund.

Han är en av personerna bakom Beerium Kraftölsbryggeri i Surte, som ligger i Ale kommun. Först var tanken att bryggeriet skulle heta Ale Kraftölsbryggeri. Men där satte Bolagsverket stopp.

– Vi fick svar efter ett par veckor och där stod det att vi var tvungna att komplettera eller lägga till en geografisk beteckning, säger Höglund.

Han ringde upp verket då han tyckte att Ale var en geografiskt beteckning. Men då fick han svaret att namnet inte gick att urskilja från ölstilen ale.

– Det kändes väldigt konstigt och vi kände oss motarbetade. Vi var så inne på att köra det namnet så vi hade inte tänkt på något annat.

Till slut blev namnet i stället Beerium Kraftölsbryggeri och nu känns det bra.

– Det satte sig ganska snabbt hos oss och har blivit ett bra namn. Och vi har kvar delen med kraftölsbryggeri. Vi är ju både craft beer och håller till i en kraftstation. Nu kan vi tycka att det var lite roligt att vårt första namn stoppades, säger Höglund.

När bryggeriet är i gång finns dessutom förhoppningar på att kunna ha en lager-lokal, utan att myndigheterna sätter sig på tvären.

– Ja det borde väl funka, säger han med ett skratt.