IOGT-NTO vill sätta hälsa före ekonomi

IOGT-NTO är en av organisationerna som fått tycka till om den kommande utredningen av gårdsförsäljning. Foto: IOGT-NTO.

IOGT-NTO är en av organisationerna som fått tycka till om utredningen av gårdsförsäljning. Att folkhälsan ska gå före ekonomiska intressen är ett av deras krav.

Beernews berättade i förra veckan att ett första möte angående gårdsförsäljning av öl och vin hade genomförts. Socialdepartementet hade bjudit in olika aktörer som fick tycka till om vad som är viktigt i den kommande utredningen.
Nykterhetsorganisationen IOGT-NTO var med på mötet och där handlade det mycket om fokus på folkhälsan.

– De avvägningarna måste väga tyngre än ekonomiska intressen, säger Irma Kilim på IOGT-NTO till sajten Accent.

Ett annat krav är också att man utreder vad gårdsförsäljning faktiskt innebär och hur det påverkar i olika delar av landet.

– Det är väldigt oklart om det handlar om försäljning från gårdar eller om det handlar om försäljning från alla producenter. Vi vet ju inte hur många nya försäljningsställen det kan handla om. Fler ställen leder sannolikt till ökad konsumtion. Vi anser att man måste redovisa separat hur landsbygden respektive städer kommer att påverkas av detta.

Man ser också gärna att frågan breddas och att man tittar på hur hela produktionen av livsmedel i Sverige kan underlättas. Organisationen ställer sig även positiv till en ökad produktion av alkoholfri öl.