Forskare försöker ta bort alkoholsuget

Kan man med laserteknik stänga av alkoholsuget hos människor? Ja, nu finns det forskare som hoppas på en sådan lösning.

Det återkommande suget efter alkohol är en kraft som många med alkoholproblem inte klarar av att stå emot. Men nu kan forskare vara på väg mot en lösning.

Vid tester på råttor har forskarna lyckats med att stänga av en liten del av råttornas hjärna och det har gett resultatet att råttorna inte sökt sig till alkoholen samt visat sig ha mindre abstinens.

Det är med en laserteknik som forskarna kunnat genomföra detta och forskarna ser med resultatet ett nytt steg närmare lösningen för människor med alkoholberoende.

Steget till att detta även ska göras på människor är dock stort och det lär inte ske inom den närmaste tiden. Det viktiga är att bara stänga av rätt neuroner i hjärnan och inte påverka andra funktioner.