Finansministern vill inte ha skatteändring

Finansministern Magdalena Andersson vill inte se en differentierad alkoholskatt. Foto: Montage.

Differerentierad alkoholskatt är inte möjligt med tanke på svensk alkoholpolitik. Det menar finansminister Magdalena Andersson (S), men hon får direkt kritik från Sveriges Oberoende Småbryggerier.

Det är moderate riksdagsmannen Pål Jonsson som i en fråga till finansministern väcker frågan om differentierad alkoholskatt för mindre bryggerier.

Jonsson menar att frågan är viktig för att ge svenska bryggerier samma möjligheter som bryggerier i nästan alla andra EU-länder, där det redan har införts den typen av skatttereducering.

Men finansministern vill inte se någon förändrad skattesats för de små bryggerierna. Hon hänvisar till att svensk alkoholpolitik bland annat bygger på att ett högre pris ger en lägre konsumtion.

”Sambandet mellan pris och konsumtion för alkohol medför att efterfrågan på alkoholprodukter tenderar att minska när priset ökar. Alkoholskatten utgör därför ett viktigt alkoholpolitiskt instrument”, skriver Andersson i sitt svar.

Tanken med en lägre alkoholskatt är dock inte billigare öl enligt de mindre bryggerierna. I stället ska de ökade marginalerna leda till fler anställningar och bättre arbetsvillkor för de anställda. I USA, där man haft reducerad skatt för små bryggerier i två år, är det just sådana saker som de extra intäkterna använts till enligt undersökningar som gjorts.

Men Andersson ser skatten som ett sätt att hålla priset uppe, och vill inte göra skillnad på små och stora bryggerier.

”Öl med en viss mängd alkohol har samma skadeverkningar oavsett om det är ett stort eller litet bryggeri som har producerat den”, skriver Andersson.

Hon framför också i sitt svar att en förändring för de svenska bryggerierna också skulle innebära samma förändring för bryggerier från andra länder som säljer öl i Sverige.

Johan Håkansson, ordförande i organisationen Sveriges Oberoende Bryggerier, ser inte problemet med det.

– Detta är självklart, det är så EU funkar. Men småbryggerier verkar i princip uteslutande på sin lokala marknad, såväl i Sverige som i andra EU-länder. Därför är ett stöd till småbryggerier alltid är en stimulans för inhemsk produktion. Att inte införa stödet i likhet med 26 andra medlemsstater är att missgynna inhemsk produktion, menar Håkansson.

Han ser ändå Anderssons svar i riksdagen som ganska lovande inför framtiden.

– Det som är positivt är att om det är dessa argument som hindrar Sverige från att införa differentierad alkoholskatt så har vi inte långt kvar. Argumenten håller nämligen inte. Syftet med alkoholskatten är mycket riktigt att den ska begränsa människors konsumtion genom ett högre pris. Eftersom hantverksproducerad öl redan från början är mångfalt dyrare än annan öl är detta redan löst, menar Håkansson.