Drickandet ökar bland kvinnor i Sverige

Kvinnor i Sverige dricker allt mer alkohol. Det visar forskning i Göteborg. Foto: Pixabay.

Alkoholkonsumtionen bland kvinnor stiger. Det konstateras i en forskarrapport som har statistik för de 30 senaste åren.

Det är inom projektet Women and Alcohol in Gothenburg som man konstaterar att kvinnor dricker mer i dag än för 30 år sedan. Skillnaden är ganska stor, framför allt i vissa åldrar.

– Tidigare drack kvinnor mer när de var unga och minskade sedan kraftigt vid den ålder då man kan tänka sig att de föder barn, för att sedan öka något igen, när barnen kanske blivit större. Den tydliga dippen ser vi inte längre. Kurvan är mer kontinuerlig nu, säger Gunnel Helsing, professor och huvudforskare för projektet, till sajten Accent.

Samtidigt konstateras att drickandet bland män sjunker i den åldern då man oftast har små barn, så kanske betyder statistiken att barnuppfostran sker mer jämställt i dag.

Siffrorna visar också att unga kvinnor i dag i betydligt större utsträckning dricker för att lugna sina nerver.

1985 var det bara 2,5 procent av kvinnorna som drack av den anledningen, nu är det 17,7 procent.

– Det är alltid svårt att jämföra över tid. Det kan ha skett en förskjutning i vad man uppfattar som att ”lugna nerverna”. Tillgänglighet och samhällsnormer kan spela in. Den mediala bilden är att alkohol är något man använder för att slappna av. Det kan också mycket väl vara så att självmedicineringen faktiskt har ökat eftersom det inte är lika tabubelagt för kvinnor att dricka i dag, säger Helsing.