Carlsberg har blivit koldioxidneutralt

Carlsberg Sverige visar vägen för övriga koncernen när det gäller miljö. I Falkenberg har man nått sitt mål att inte släppa ut någon koldioxid.

Carlsberg blir därmed Sveriges första stora bryggeri med noll koldioxidutsläpp från sin energiförbrukning. Bryggeriet i Falkenberg ökar användningen av biogas och är nu 100% drivet av biogas och grön el.
– Vi har under många, många år arbetat för att skapa ett så effektivt bryggeri med så låg påverkan på vår miljö som möjligt. Det är inte minst tydligt när vi tittar på hur mycket vi minskat vår energiförbrukning per liter produkt under åren. Det är motiverande att vi tar ett stort steg framåt när vi nu endast använder koldioxidneutrala energikällor, säger Ted Akiskalos, vd på Carlsberg Sverige i ett pressmeddelande.
Carlsberg har inom koncernen satt upp som mål att senast år 2022 ska samtliga bryggerier runt om i världen använda 100 procent förnybar el och eliminera kol som energikälla.
– När vi nu på Carlsberg Sverige levererar på målet redan i år hoppas jag att vi ska kunna inspirera fler kollegor i koncernen. Samtidigt behöver vi i Sverige nu fundera över vilka våra nya mål ska vara, och här kommer vi fokusera på hela värdekedjan, som vi kallar ”beer-inhand”, och det behöver vi göra tillsammans med våra partners och kunder. Inte minst på förpackningar som vi vet har en relativt stor koldioxid-påverkan, säger Ted Akiskalos.