Bryggeri expanderar – satsar på bryggpub

Östersund ska få sin första bryggeripub. Det är Jemtehed & Brande som satsar på en bar med experimentbryggeri samarbete med Jazzköket.

Tanken är att brygga öl på ett bryggverk på 200 liter och att servera ölen direkt från tank till kranarna.

– Vi hoppas på att kunna vara i gång inne i centrala Östersund under våren, säger Jesper Jemtehed.

Något namn på puben finns inte ännu och man jobbar med design och annat för lokal just nu. Målet är att förutom vanliga pubgäster också locka andra kunder.

– Det vore roligt att få igång ett par ölklubbar också, som kan ha puben som hemmaplan. Framförallt vore det roligt med en kvinnlig ölklubb, berättar Jemtehed.

Cirka 15 kranar blir det troligen till en början och det kan bli svårt att ha bara egen öl i utbudet. Men det blir bara positivt enligt Jemtehed.

– Med den överkapacitet vi får på tapparna, finns det utrymme för att bland annat kunna bjuda in andra lokala bryggerier för att kunna sälja sitt öl på tapp hos oss. Det finns i dagsläget lite begränsat med tappar för lokala bryggerier i Östersund, säger Jemtehed.

Jemtehed&Brande har i dag sitt bryggeri utanför Östersund och när det här projektet är i gång blir det två olika bryggerier.

Bryggeripuben kommer att finnas på övervåningen i Jazzkökets lokaler. Jazzköket är en restaurang i Östersund och har stort fokus på att använda lokala råvaror. Där blir uppdelningen att Jemtehed&Brande står för ölen och Jazzköket för maten.

– Vi vill ta tillvara på det lokala hantverket så att lokala öltraditioner kan överleva. Går man in på en vanlig pub i Sverige idag så får du i princip samma ljusa lager, oavsett om du är i Malmö eller i Kiruna. Det tycker vi är lite tråkigt, säger Jemtehed.