Regeringen skärper krav på hållbarhet

Den svenska regeringen har skärpt kraven på Systembolaget när det gäller miljö och sociala frågor. Förändringen träder i kraft redan om ett par veckor.

Systembolaget har tydliga riktlinjer om hur man ska agera och direktiven kommer från den svenska regeringen. Nu ska det reglerna förändras och det ska ställas hårdare krav på hållbarhetsfrågor i kontakter med leverantörer.

Förändringen innebär att hänsyn till hållbarhetsfrågorna skrivs in i bolagets avtal med staten. Beslutet fattades för en månad sedan och börjar gälla inom två veckor. Social- och miljömässig hållbarhet ska vara lika viktiga parametrar som kvalitet när Systembolaget väljer ut sina produkter i fortsättningen.

– Det kommer innebära att Systembolaget får bättre förutsättningar att agera ansvarsfullt, både när det gäller sortimentet och inköpsarbetet. Man kommer kunna ställa tydligare och mer långtgående hållbarhetskrav på leverantörer och på de produkter som köps in, säger Annika Strandhäll i en artikel i Svenska Dagbladet.

Systembolaget fick hård kritik för en tid sedan då tv-programmet Uppdrag Granskning pekade på missförhållanden hos en sydafrikansk vinproducent. En del av de uppgifter som kom fram tillbakavisades då av Systembolaget, men nu kommer alltså en förändring som gör att producenter och leverantörer som inte lever upp till krav på till exempel hållbarhet inte heller har en chans att komma in på Systembolaget.

Annika Strandhäll menar att förändring gör det lättare för Systembolaget att ställa krav och at det i sin tur ska leda till ett större intresse för produkter framtagna på ett socialt hållbart sätt. Hon tror inte att priserna ska påverkas speciellt mycket av förändringen.

Läs hela artikeln här.