Brist på fat kan leda till tomma kranar

Det har varit svårt att få tag på keykeg, men Jonas Gönczi hoppas att situationen ska bli bättre efter sommaren.

Det råder brist på engångsfat för bryggerier, något som ökar risken för tomma kranar på krogen i sommar.

När kriget bröt ut i Ukraina bröts också många leverantörskedjor. En var för innerpåsar i keykegs, engångsfat som används av krogar. Vilket har lett till en bristsituation för bryggerier.

– Ja, det stämmer. Påsen i faten kommer från Ukraina, så leverantören har fått ändra om sin produktion, säger Jonas Gönczi, inköpare hos Humlegården, som bland annat säljer dessa fat till bryggerierna.

Kunderna har fått vänta en månad och mer på leveranser i stället för dagar, men problemet är inte unikt för Sverige och det är många som drabbats.

– När vi fått hem en trailer har vi kunnat tillgodose kunderna, men det har varit minst en månads väntan.

Störst brist har det varit på 20-litersfat, medan det populärare 30-litersfatet har varit lättare att få tag på.

Men nu ljusnar det, enligt Jonas Gönczi.

– Absolut, de har fått igång produktionen igen, men det är många som vill ha. Jag vet inte när vi kommer att vara i fas, men hoppas på nån gång efter sommaren.

Samtidigt ökar priset på faten, men det förklarar han med andra faktorer.

– Det har varit ökade priser från alla leverantörer, allt från transporter till råvaror, dels på grund av kriget, dels pandemin.