Flera incidenter med exploderande ölfat

Miljöarbetare Bert Ove Carlsson hanterar dagligen engångsfat för öl.

När engångsfat för öl är förbrukade måste de kasseras på rätt sätt, annars riskerar de att explodera. Personal på miljöföretaget Renova har skadats när de har hanterat de tomma faten och olyckorna ökar i takt med att faten blir allt vanligare, särskilt när sommarvärmen stiger.

Problemen uppstår när en tömd behållare, som slängts men inte hanterats korrekt, börjar att expandera av det stigande trycket inne i fatet. Då kan tomfatet explodera och skada restaurangpersonal, avfallshanterare eller boende som slänger sopor. Miljöföretaget Renova, som hanterar avfall i Göteborgsområdet, har haft flera incidenter med exploderande behållare.

– Detta är ett växande problem och utgör en risk både för vår personal och andra, säger Martin Rotter, arbetsmiljöingenjör på Renova. Vi har gjort ett grundligt arbete för att utreda ansvarsfrågan och kontaktade branschorganisationer för restaurang och hotell samt Arbetsmiljöverket, vilket har lett till att Arbetsmiljöverket nu ser över ett nationellt regelverk kring hantering av engångsbehållare för dryck.

Engångsfaten har blivit populära eftersom de är enkla att transportera, lagra och installera. Dessutom behöver plastbehållarna inte diskas och returneras till bryggeriet som traditionella stålfat, utan de tomma engångsfaten kan slängas direkt i soporna. Men då gäller det att de hanteras rätt. Engångsfaten har en inbyggd säkerhetsventil och med hjälp av ventilen kan trycket släppas ut och tomfatet punkteras, pressas ihop och slängas. Om inte fatet kasseras enligt tillverkarens instruktioner, så uppstår en explosionsrisk.

Haxhi Morina, drift- och områdeschef på Renova, beskriver hur felaktig hantering allt oftare leder till farliga situationer för Renovas miljöarbetare:

– När behållarna står i miljörum som är varma och soliga och det finns rester i dem, kan de expandera på grund av gaserna som uppstår när innehållet börjar efterjäsa. Engångsfaten ska kunna hantera ett tryck på sex bar men trycket kan gå ända upp till åtta bar, och det kan leda till kraftiga smällar som är livsfarliga.

Inför våren och sommaren har Renova informerat om explosionsrisken genom att sätta upp affischer i miljörum och skicka ut information till restauranger och hotell i Göteborg. Trots det slängs många behållare i sopkärlen och då kan Renovas personal inte se dem. Om fatet hamnar i avfallsbilens komprimator kan sammanpressningen leda till en rejäl explosion som skjuter iväg plastbehållaren med hög hastighet.

– Skadorna kan bli allvarliga, inklusive hörselskador. Vissa engångsfat har smällt av när vår personal har lyft upp dem eller när de öppnat dörren till miljörummet och trycket i rummet har ändrats. Ibland sker explosionen som en högljudd punktering av fatet, men det värsta är när fatet exploderar och splittras i flera bitar som far iväg med kraft. Personalen har då skadat sig allvarligt på splittret, säger Haxhi Morina.

På den svenska marknaden finns många olika märken av engångsbehållare för dryck som främst används av hantverksbryggerier. Haxhi Morina upplever att risken för skador inte gäller en enskild tillverkares produkter, utan samtliga märken på marknaden.

– Jag tycker att produkten är bra, men i takt med att användningen av engångsfaten ökar, så måste också bryggerierna och tillverkarna bli bättre på att utbilda restaurangerna och medvetandegöra om farorna med produkten, säger Haxhi Morina.

Keykeg, som är en av världens största tillverkarna av engångsfat, känner till problemet att produkterna inte alltid kasseras på rätt sätt, men säger att företagets leverantörsansvar främst är att utbilda bryggerierna som i sin tur säljer fyllda fat till krogarna.

– Vi utbildar bryggerier om hur de ska hantera våra behållare och vi har varningsskyltar och QR-koder på produkterna för att informera om säker hantering. Utöver det försöker vi motivera våra kunder att driva information och utbildning mot restaurangbranschen, säger Cathy Kerssemeijer, account manager på Keykeg.

Trots dessa insatser kvarstår arbetsmiljörisken för Renovas personal.

– Vi har diskuterat med kommunen, Livsmedelsverket, Arbetsmiljöverket och bryggeriorganisationerna, men hittills har det inte hänt särskilt mycket. Produkten har fallit mellan stolarna när det gäller reglering, säger Haxhi Morina.

Cathy Kerssemeijer säger att Keykeg gärna vill samarbeta med avfallsföretagen och myndigheterna för att förbättra säkerheten på olika sätt, men att branschen har en utmaning i att regler och föreskrifter ser olika ut i varje land och kommun där produkterna används.

– Vårt mål är att produkterna ska vara så säkra som möjligt, därför överpresterar våra fat vad det gäller trycket som de ska tåla. Som branschledare vill vi ta ett stort ansvar och hela tiden lära oss mer, och varje gång en incident inträffar försämrar det hela branschens rykte – även när det gäller konkurrenters produkter, säger Cathy Kerssemeijer.

 

Ps. Beernews är beroende av starka supporters. För 35 kronor i månaden kan du bli Beernews Patron – då får du exklusiv tillgång till podden Beernews Deluxe plus tävlingar och annat kul. Gå med HÄR.