Alkohol bra för hälsan? Glöm det!

Alkohol är inte bra för hälsan ens i små mängder. Det slår en ny stor utredning fast. Foto: Pixabay.

Nu är det fastslaget en gång för alla. Alkohol är inte bra för hälsan ens om du bara dricker lite eller någon gång i bland.

Det är forskare vid University of Washington i USA och King’s College London som med hjälp av 1300 vetenskapliga studier i 195 olika länder slår fast fakta. Deras resultat redovisas i The Lancet.

Den studien visar att alkohol är ett mycket stort samhällsproblem.

2,8 miljoner människor dör varje år på grund av alkohol och den är också den sjunde ledande riskfaktorn för sjukdomar och död världen över. För personer mellan 15 och 49 år är alkohol den ledande riskfaktorn att dö i förtid.

– Alkohol är ett kolossalt hälsoproblem, globalt sett. De positiva effekter som finns vid mindre mängder uppvägs av andra hälsorisker, inklusive cancer. Det finns ett starkt stöd för de riktlinjer som slår fast att det inte finns någon säker gräns för alkoholkonsumtion”, skriver Robyn Burton vid King’s College London i en kommentar till sammanställningen.

Med jämna mellanrum kommer det rapporter som pekar på att alkohol i små mängder skulle kunna vara nyttigt på olika sätt, men den nyttan menar forskarna inte finns.

Den enda positiva som kan komma av alkohol är en liten skyddseffekt för hjärt-kärlsjukdom, samt möjligen även för diabetes. Men sammantaget var riskerna väsentligt större än skyddseffekterna och riskerna ökar i takt med den mängd alkohol som konsumeras varje dag. Forskarna konstaterar också att det inte finns någon säker gräns för hur mycket man kan dricka varje dag utan att riskera att skada kroppen.

ANNONS

ANNONS

Dela artikeln Alkohol bra för hälsan? Glöm det!

mm

Ronny Karlsson

Gillar de flesta ölstilar, men väljer allra helst en imperial stout.

Visa kommentarer