AI ska avgöra om kunderna får handla

Försök ska nu göras med att låta AI avgöra åldern på personer som köper alkohol i Storbritannien. Foto: Montage/Pixabay

I Storbritannien startar snart försök med att använda artificiell intelligens för att bedöma åldern på alkoholköpare.

Efter att ha analyserat tusentals ansikten säger nu företaget Yoti att deras AI kan avgöra åldern på en person som är mellan 13 och 24 år med en felmarginal på ett och ett halvt år. För 16- till 17-åringar är bedömningen ännu säkrare.

Tanken är att lösningen ska användas i butiker som säljer alkohol. Den nya teknologin ska installeras vid butikskassorna för att hjälpa personalen att bedöma åldern på den som handlar.

Samma teknologi har tidigare använts av den brittiska posten, polisen, vården och andra.

Lagarna i Storbritannien har hindrat teknologin från att användas tidigare, även om den integrerats i självbetjäningskassor på flera stora butikskedjor i landet.

Rent praktiskt kommer kassören att fråga kunderna om tillstånd för att ta en bild, som sedan åldersanalyseras och slutligen slängs.

Yoti hävdar att ingen människa någonsin kommer att få se bilderna som tas.

Kanske något för Systembolaget i Sverige, men det kanske skulle ta bort nöjet för alla 30-åringar som gillar att bli leggade.

Läs mer här.