Nyligen bryggdes det första av Häxkittelns öl i de nya lokalerna som ursprungligen varit mejeri. Innan bryggverket togs i bruk välsignades bryggeriet av häxor och asar i ceremoni.