Systembolaget går vidare med Vivino

Systembolaget överklagar domen i Vivino-målet. Foto: Montage.

Vivino vann den första striden. Men nu överklagar Systembolaget den dom som föll i förra veckan till Patent- och marknadsöverdomstolen.

Det var i förra veckan som Patent- och marknadsdomstolens beslut kom. Vivino fick då rätt att fortsätta sälja vin via sin app till kunder i Sverige. Det beslutet innebar i praktiken att utländska aktörer, även bryggerier, kan sälja alkohol via digitala kanaler även i Sverige, samtidigt som svenska bryggerier inte har den möjligheten.

Men nu meddelar Systembolaget att man ska överklaga domen till Patent- och marknadsöverdomstolen. I ett meddelande till sina leverantörer meddelar man att man vill få tydligare svar om vad som gäller. Man menar att domen som kom i förra veckan inte var tillräckligt tydlig och hoppas på ett annat svar i nästa instans.

Även IOGT-NTO reagerar starkt kritiskt mot domen:

– IOGT-NTO finner domen uppseendeväckande, främst med tanke på att Patent och marknadsdomstolen så sent som under hösten 2020 dömde i Systembolagets fördel i ett snarlikt fall med den digitala försäljaren Winefinder. Att dessa två snarlika företag och fall får helt olika utfall i domstol skapar en mycket stor gråzon om vilka regler som gäller och ifall distanshandel av detta slag är lagligt eller inte, skriver man i ett pressmeddelande.

Organisationen hoppas att domen överklagas och att domen ändras, men man vill se stramare alkohollagar. Men menar att det finns en trend i Sverige där synen på alkohol blir allt mer avdramatiserad.

Därför vill man se att riksdagen tar beslut om tuffare lagar när det gäller alkohol.

– Det är viktigt att titta på dessa förändringar som helhet, och se hur varje litet steg som i sig kan se obetydligt ut, rör vårt samhälle bort från den folkhälsobaserade alkoholpolitik vi haft och varit stolta över i decennier. IOGT-NTO ser mycket oroande på denna trend och anser att det behövs omfattande förstärkningar av de folkhälsopolitiska utgångspunkterna i alkoholpolitiken, bland annat krävs ny marknadsförings – och distanshandelslagstiftning, rättsliga förtydliganden i alkohollagen, starkare tillsynssystem och mer omfattande och evidensbaserade EU-rättsliga analyser.