Viktig vattendom gav munkarna seger

Munkarna i Rochfort-klostret fick en viktig dom med sig i Belgien. Bilden är tagen vid ett annat tillfälle. Foto: Pixabay.

Rochefort 1 – Kalkproducenten 0. Det blev munkarna som fick rätt när en domstol dömde i ett fall som rörde klostrets och bryggeriets vattenkvalitet.

Det är företaget Lhoist som bryter kalk i närheten av klostret där Rocheforts öl bryggs. Lhoist hade ansökt om att få fördjupa sitt kalkbrott för att på så sätt kunna fortsätta att bryta kalk i 25 år till.

Men munkarna motsatte sig detta, då man menade att kvaliteten på deras vatten skulle försämras.

Ett dokument från 1833 hade en avgörande betydelse i fallet. Där slogs det fast att Lhoist har rätt till källan, men att man inte har rätt att göra saker som kan påverka vattnet för dom som har mark efter kalkbrottet. Därför beslutade domstolen att säga nej till utökad kalkbrytning.

För munkarna är detta förstås en viktig seger, då de nu kan använda det vatten som bidragit till att göra deras öl väldigt populära.

Men ännu är kanske inte kampen över. Representanter från Lhoist säger nämligen att beslutet i den civila domstolen kan komma att överklagas. Man hävdar att vattnet till hör munkarna först när det rinner in på deras marker.