Trappistölets kvalitet hotas av kalkbrott

Rocheforts öl hyllas runt om i världen. Men nu tvingas munkarna ta strid för att vattnet till deras öl inte ska försämras.

Ölen bryggs i klostret Notre-Dame de Saint-Rémy och bryggningen har anor tillbaka till slutet av 1500-talet. Men nu anser munkarna att deras verksamhet är hotad och tar strid.
Storföretaget Lhoist-Berghmans har nämligen ett kalkstensbrott i närheten och nu vill man sänka grundvattennivån i området för att kunna fortsätta sitt jobb.
Munkarna hävdar att det ger ett sämre vatten och att deras ölproduktion då inte kan hålla samma kvalitet.
Nyligen togs ett beslut i en domstol som sade att Lhoist-Berghmans får göra tester för att se om vattnet håller en bra kvalitet även längre ner i marken. Men nu har munkarna överklagat eftersom man anser att en av personerna i juryn inte var opartisk.
– Vattnet som dom kommer att pumpa upp är inte drickbart, säger Luc Deprez som representerar munkarna.
Lhoist-Berghmans tänker dock inte ge sig och vill driva igenom förändringen. De är samtidigt medvetna om att de inte kan räkna med något större stöd i frågan.
– Det här är komplicerat och svårt att förklara. Och givetvis kommer folket att stå på munkarnas sida i den här frågan. Alla gillar trappist-öl, men ingen förstås vad vi håller på med, säger Geoffroy Fievet.