Världsunikt ekologiskt ölprojekt i Småland

Johan Rennemark, Josefine Öge, Johan Håkansson och Emil Lindén på Ängöl. Foto: Pressbild

Världens första helt spårbara öl lanseras på Systembolaget i maj – bakom ölet finns Ängöl och en rad leverantörer.

Det ekologiska ölet som heter Helt Spårat är enligt tillverkarna alltså unikt i världen för sin spårbarhet. Det kan verifieras och spåras genom hela processen, från det att det första maltkornet såddes, till dess att ölet tappades på flaskan.

– Vi har länge velat producera en öl som är helt spårbar, från produktionen av råvaran via alla steg i produktionsprocessen. Vi har intresserade och dedikerade kunder som vill veta hela storyn bakom ölet. Detta kan vi nu som första bryggeri i Sverige, och kanske i världen, leverera genom det här projektet som går genom hela kedjan från lantbrukare, mälteri och via oss som öltillverkare till slutkonsumenten tack vara blockchaintekniken. Det känns jätteroligt och en trolig gamechanger på marknaden, där fler säkert lär följa efter, säger Johan Håkansson, VD och grundare Ängöls Bryggeri.

En blockkedja, eller blockchain, är en decentraliserad datalagringsplattform som ger nya möjligheter att på ett säkert sätt lagra och spåra data. Tekniken möjliggör också att flera aktörer kan dela samma data, i en obruten kedja, och är synnerligen lämplig, men ännu tämligen outnyttjad vid livsmedelsproduktion.

Bakom tekniken för det småskaliga projektet i Småland står multinationella jätten IBM.

– Många av de mervärden som konsumenten är intresserad av skapas på gården. Det är bland annat därför vi tycker att det här projektet är väldigt intressant, då vi ser hela kedjan från gård till konsument och där all data kan bli synlig för konsumenten i och med IBM Food Trust. Det är extra roligt att både Foodchain By Blockchain och Skira är del av IBMs svenska Startup “with IBM Accelerator program”, säger Frode Langmoen, som representerar IBM i projektet.

Slutkunden, eller öldrickaren, kan spåra själv se hela processen genom att scanna en QR-kod på flaskan som leder till en webbplats där hela historien runt ölen finns från hur humlen och maltkornet odlats, till hur vattnet filtrerats genom en isälvsavlagring och hur draven äts upp av kor.

Johan Zethraeus, Oscar Falkström och Peter Nygren på Brewmaster. Foto: Pressbild

– Vår vision är att säkerställa att våra kunder får råvaror som är svenska, spårbara och hållbart producerade med högsta kvalité. Det här samarbetsprojektet har möjliggjort att vi på ett transparent sätt visar slutkunderna hela värdekedjan från sått utsäde till färdig öl och vad exakt kunden har i handen. Det är inte bara spårbarheten som är intressant med det här projektet utan även terroir-perspektivet, dvs spårbarheten av vad som påverkar smaken som sätts i ölet beroende på vart råvaran är odlad vilket bidrar till en produkt med tydliga mervärden som går att kommunicera och som även värdesätts av fler slutkonsumenter i Sverige. Det möjliggör även att en lokalproducerad öl blir lokalproducerad på riktigt med just svenska råvaror som smakar Sverige, säger maltproducenten Brewmasters VD Peter Nygren.

Även humlen är förstås svensk och kommer från Korngården. Helt Spårat är en kellerbier och släpps på Systembolaget i beställningssortiment samt tio lokala systembolag den 3 maj, men planer finns på en vidare distribution i framtiden.