Det blev nytt rekord för Sveriges största humleodling i år. Men på sikt hoppas Korngården på att odla både större mängder och fler humlesorter.