Var fjärde restaurang riskerar konkurs

På många restauranger står sittplatserna tomma och intäkterna ute blir. Foto: Pixabay.

Så många som var fjärde svensk restaurang bedöms vara inte kreditvärdig och riskerar konkurs. Det visar nya siffror som visar hur tufft det är i branschen.

Totalt finns det cirka 18 600 restauranger i Sverige och enligt Creditsafe ska alltså 25 procent vara inte kreditvärdiga, vilket innebär att man riskerar konkurs.

– Kortfattat betyder det att ett antal olika indikatorer pekar mot att företaget inte har betalat eller inte kommer att betala sina fordringar i tid och så småningom riskerar att försättas i konkurs, förklarar Visitas chefsekonom Thomas Jakobsson till sajten Besöksliv.

Han menar att varje dag med hårda restriktioner kombinerat med stöd som tar tid att få ut och inte bedöms vara tillräckliga, ökar risken för konkurser eller nedstängningar av verksamheter.

– Min gissning är att det redan nu finns en hel del utestående fordringar på besöksnäringsföretag, vars samtliga ägare inte kommer att vänta i flera månader på eventuella stödutbetalningar.

Jakobsson hoppas att en del av företagen som inte bedöms vara kreditvärdiga, ändå ska klara sig ur krisen.

– Det gäller att vara proaktiv och krympa de kostnader man har makt över samt ha en löpande kontakt med de fordringsägare man har och försöka hitta en hållbar lösning framåt tillsammans. Leverantörer och fastighetsägare vill ju oftast inte heller att deras kunder ska gå i konkurs, säger han till Besöksliv.