Tullen stoppade stora mängder smuggelöl

Oscar Lindvall berättar att smugglingen kan bli dyr för smugglare som åker fast, återkrav i miljonklassen är vanliga. Foto: Tullverket

De senaste åren har tullverket utrett smuggling av motsvarande 280 000 liter starksprit. Och mycket av smugglingen handlar om öl.

– Jag kan inte säga på rak arm hur stor del av det som är öl, men det är en betydande del. Det är där vinsterna ligger. Sen är det sprit och vin, säger Oscar Lindvall, aktionsgruppledare på Tullverket.

Samtidigt är han övertygad om att de endast lyckas fånga in en liten del av den smugglade alkoholen.

– Vi är ingalunda heltäckande, mörkertalet är enormt.

Tidigare var det spritbussar som gällde, men sen Tullverket fick bukt med den typen av smuggling är det vad man kallar myrtrafik som är vanligast. Smugglarna åker över Öresund i vanliga bilar fullpackade med alkohol och det är inte ovanligt med personer som åker fram och tillbaka hundratals gånger per år.

– Det är inte enstaka personer som åker över Öresund för att ta med sig några flak öl. Det är organiserad brottslighet. Just nu arbetar vi aktivt med att lagföra ett 50-tal nätverk som smugglat stora mängder alkohol från Tyskland till Sverige, säger Oscar Lindvall.

– Det handlar om nätverk på två tre personer upp till tio exklusive kunderna.

Tillvägagångssättet är svårare att upptäcka men nya metoder har gjort att myrtrafiken går att komma åt. Hittills har tolv smugglare dömts och flera har fått långa fängelsestraff. Ytterligare tre åtal väntas i början av nästa år.

– Straffet kan bli flera års fängelse. Och inte bara det, de får betala böter på det de tjänat in och skatt på det. Sen kan de bli skyldiga att betala tillbaka ersättning de fått från socialförsäkringssystemet. Det finns gott om exempel på personer som fått miljonkrav.

Sex miljoner har kunnat återkrävas från de dömda av Skatteverket. Baserat på Tullverkets underlag har Försäkringskassan kunnat göra ett flertal polisanmälningar för grova bidragsbrott. Försäkringskassan har också kunnat återkräva cirka fem miljoner kronor som betalats ut i till exempel sjukpenning och sjukersättning.

– När vi lyckas lagföra smugglare som utnyttjar de gemensamma trygghetssystemen så innebär det också en framtida besparing för samhället. Det handlar om stora belopp som inte behöver betalas ut framöver till de smugglare som vi stoppar, säger Oscar Lindvall.

Tullverkets strategi för att fånga in smugglarna handlar om att följa upp personer som är återkommande.

– Vi loggar inte registreringsnummer, men om vi märker någon med flera resor i närtid går vi tillbaka och undersöker vi resmönster och vanor. Åker man genom Danmark och Tyskland lämnar man vissa avtryck, säger Oscar Lindvall.

– Har man då tagit in öl varannan dag är det i kommersiellt syfte och det är inte tillåtet.

Även om smugglingen under året tidvis minskat på grund av pandemin så är på helåret ingen minskning.

– Det var ett avbrott på vårkanten och så nu, men på årsbasis är det ingen som helst minskning.