Tommy vill ha din hjälp till ölforskning

200 svar har redan kommit in. Men forskarna vill ha mer hjälp av ölintresserade för att kartlägga den svenska ölboomen.

Beernews berättade i våras om projektet där Institutet för språk och folkminnen samlar in svenska folkets ölvanor. Via ett formulär kan alla ölintresserade bidra med sina kunskaper och erfarenheter.

– Vi har fått in en bit över 200 svar och har en maillista med 1000 namn som vi ska använda. Men fler får gärna hjälpa till, säger forskningsarkivarien Tommy Kuusela.

Det är förstås den enorma utvecklingen för öl i Sverige som ligger bakom forskningen.

– Vi har fått ett regeringsuppdrag som säger att vi ska samla in fakta om småskalig matkultur. Där passar ölet in väldigt bra, säger Kuusela.

Svaren som kommit in hittills har haft en bra spridning när det gäller kön och geografi. Ganska många kvinnor har svarat och det är också en bra blandning av olika åldrar på personerna som svarat.

Under hösten kommer troligen forskningsprojektet att utvecklas mer, då det även ska ställas liknande frågor om ölbryggning. Då vänder man sig både till kommersiella bryggare och hembryggare.

– Ölet har tagit steget in i finrummet och det är intressant. I över 100 år har vi samlat in det som vi kallar för det immateriella kulturarvet och där har ölet en plats, säger Kuusela.

Det här är första gången på väldigt många år som det görs en kartläggning av svensk öl. 1935 gjorde Nordiska Museet ett frågeformuär under namnet ”Mältning och brygd” och året innan gjorde Institutet för språk och folkminnen ett formulär under namnet ”Humleodling och brygd”.

– På den tiden skrevs svaren för hand och detta material omfattar drygt 1000 handskrivna sidor, samt en hel del teckningar och fotografier, säger Kuusela.

Här hittar du länken till frågorna.