Systemet säger nej till extra prisjusteringar

Ulf Sjödin, sortimentschef på Systembolaget. Foto: Montage/Pressbild

Systembolaget säger nej till att tillåta extra prisjusteringar i det fasta sortimentet för att leverantörerna ska kunna kompensera sig för de kraftigt ökande kostnaderna i branschen.

Bryggerier och andra leverantörer som fått se kostnaderna öka kraftigt den senaste tiden får inte göra en extra justeringar på sina priser hos Systembolaget.

Frågan kom upp för lite mer än en vecka sen och i mitten av förra veckan gick Systembolaget ut på sin leverantörsportal med ett negativt besked. Det blir ingen extra justering.

Man anger bland annat konkurrensrättsliga orsaker till att man inte släpper igenom några prisjusteringar utöver de två ordinarie justeringarna som sker varje år.

– Systembolaget har i egenskap av monopol en speciell marknadsposition, och har ett konkurrensrättsligt ansvar bland annat att inte vidta åtgärder som är ägnade att leda till samordning mellan konkurrerande leverantörer. Det innefattar en skyldighet att inte undanröja strategisk osäkerhet hos leverantörerna om hur andra leverantörer sannolikt kommer att agera, bland annat i prissättningsfrågor, svarar Ulf Sjödin, som är sortimentschef på Systembolaget i ett skriftligt svar till Beernews.

Dessutom anser man att det vore orättvist mot dem som faktiskt justerade priserna när de hade chansen senast i mars.

– I sammanhanget behöver hänsyn även tas till att det finns producenter och leverantörer som har anpassat sig för att hantera den aktuella situationen och som inte skulle välkomna ett extra prisändringstillfälle utanför de i villkoren fastlagda tillfällena. Systembolaget bedömer, mot ovanstående bakgrund, att en avvikelse från inköpsvillkoren i form av ett extra prisändringstillfälle skulle vara rättsligt problematiskt.

Arvid Runéus på Oppigårds är besviken på beskedet. Oppigårds har 16 produkter som berörs i det fasta sortimentet på Systembolaget och kan nu inte justera för ökade kostnader.

– Det var tråkigt, vi påtalade för två månader sedan att det vore önskvärt. Priserna som vi ska ha fram till september låstes in i december. Det är rätt mycket som har skett sen dess, säger han.

Spendrups har lämnat en skriftlig kommentar på Systembolagets beslut. 

– Vi beklagar att Systembolaget inte öppnar upp för ett extra prisjusteringsfönster, även om vi förstår att det är svårt att göra avsteg från en rutin. Situationen är extremt tuff för hela bryggerinäringen just nu. Ingen gillar prishöjningar och många har avvaktat med att höja priserna, men vi ser att kostnadsökningarna på i princip alla insatsvaror kommer att ligga på historiskt höga nivåer även framåt. För att kompensera för höjda priser på råvaror, förpackningar, energi och transporter kan prishöjningar vara nödvändiga, skriver Rose-Marie Hertzman, presschef.