Svensk syn på alkohol alltmer tillåtande

Svenskarna har en alltmer tillåtande syn på alkohol, och det gäller även numera bland unga svenskar. Det visar IQ:s årliga undersökning.

Undersökningen görs av Novus på uppdrag av IQ, som är ett dotterbolag till Systembolaget. Drygt 2000 svenskar tillfrågas om sin syn på alkohol. Under många år har synen på alkohol varit mer tillåtande, och i åldern 16-24 år handlar det om ett trendbrott. Såväl 2015 som 2016 hade den gruppen en mindre tillåtande syn på alkohol.

– Att vi i årets Alkoholindex ser en förändring bland unga vuxna mot en mer tillåtande syn på alkohol är oroväckande. Unga vuxna översköljs av positiva budskap kopplat till alkohol i sin vardag, inte minst via sociala medier, och därför är det förebyggande arbetet riktat mot denna grupp väldigt viktigt, säger Karin Hagman, vd på IQ.

Undersökningen delas de svarande in i tre kategorier, nämligen tillåtande, måttfulla och återhållsamma. Andelen måttfulla ligger still medan alltså de tillåtande ökar och de återhållsamma minskar.

Det är också tydligt i undersökningen att män har en mer tillåtande syn på alkohol än kvinnor. Män har också en mer öppen syn på att dricka alkohol på vardagar. Mest accepterande där är unga män, medan motståndet till vardagsdrickande har ökat mest hos äldre kvinnor.