Stressforskning på jäst kan leda till bättre öl

Forskare vid Chalmers har tagit reda på hur jästceller reagerar på stress. Nu kan det leda till bättre läkemedel och även till godare öl.

 
Det är forskare inom biologisk fysik som tittat på hur jästceller reagerar på yttre påverkan. Man konstaterar att alla levande organismer kan uppleva stress när de utsätts för krävande utmaningar.

– Jäst och bakterier har mycket lika system när det gäller att svara på stress. Därför är resultaten intressanta ur en medicinsk synvinkel. Detta kan vara ett steg på vägen för att göra livet svårare för oönskade bakterier som kommer in i vår kropp – ett sätt att försöka slå ut deras försvarsmekanismer, säger Daniel Midtvedt, forskare påChalmers till sajten forskning.se.

Deras arbete och upptäckter kan också vara till nytta för livsmedelsproduktion och ölbryggning.

– Jäst är en viktig mikroorganism vid till exempel bakning och ölbryggning. Där kan det vara värdefullt med kunskap om hur jästcellers fysikaliska egenskaper kan förändras så att produkterna blir precis som vi vill ha dem, säger Daniel Midtvedt.

Enligt forskning.se har man idet här fallet utvecklat en variant av holografisk mikroskopi som gör det möjligt att studera celler tredimensionellt. Metoden bygger på att en laserstråle först delas upp och sedan sätts samman igen. Medan den ena halvan används för att analysera en mikroorganism lämnas den andra halvan opåverkad.

När de båda delarna strålar samman igen svänger de inte längre i fas. Då går det att läsa av förändringar i cellens egenskaper med hjälp av variationerna i fasförskjutningarna.