Krav på enklare regler vid träff med politiker

Bildspel

Bild 1 av 3

Fredrick Federley, Niklas Jakobsson och Daniel Norlindh debatterade olika ölrelaterade frågor.

 

Differentierad alkoholskatt och gårdsförsäljning var två av ämnena som diskuterades när Centerpartiet och Stockholm Brewing bjöd in till lunchmingel i Frihamnen i Stockholm.

Det fixades med lunch och bjöds på rundtur av Niklas Jakobsson i bryggeriet för såväl paneldeltagarna och de besökande under dagen, men viktigast var den debatt som genomfördes.

Där lyftes flera olika frågor och dessutom fick man en inblick i vardagen på ett mindre bryggeri. En av gästerna var EU-parlamentarikern Fredrick Federley (C).

– Det är viktigt att se verksamheter som Stockholm Brewing med egna ögon och få höra deras upplevelser. I Sverige har inte sällan storskaligheten värnats vilket stänger ute små näringar från marknaden, sade han.

Fredrick deltog, tillsammans med bryggare Daniel Norlindh från Brewing Költur och Niklas Jakobson i ett panelsamtal där den lilla företagarens förutsättningar kom att stå i fokus.

– Även om en del har förändrats så finns det fortfarande otroligt mycket krångel kvar som vi företagare måste hantera. Det måste bli enklare och billigare att vara företagare. Alkoholskatt är exempelvis en fråga för oss bryggare som knappt diskuteras i Sverige, sade Jakobsson.

Daniel Norlindh, vars vän och kollega Peter Lincoln i höstas drabbades av utvisning efter att han inte tagit ut någon lön från bryggeriet var tydlig med att det krävs förändring på arbetsmarknaden för att främja möjligheterna för människor att komma till Sverige för att starta och driva företag.

– Peters utvisning har såklart skadat företaget, vi är ett tvåmansföretag. Vi valde att återinvestera alla våra pengar i företaget och fick det att växa till tre gånger sin ursprungliga storlek. Men det köpte inte Migrationsverket och Peter utvisades.

Avslutningsvis berördes frågan om gårdsförsäljning, vilket lockade stort intresse även bland publiken.

– Gårdsförsäljning handlar om turism, säger Fredrick Federley. Det skapas synergieffekter när de små näringarna samlas och stöttar varandra. Gårdsförsäljning hade kunnat innebära att fler fått upp ögonen för dessa näringar.