Starka protester mot stopp för kall öl

Ett förbud mot kall öl i butiker. Det förslaget har fått hård kritik från både privatpersoner och bryggerier i Mexiko City.

Det är politikern Lourdes Paz Reyes som står bakom förslaget som innebär att öl öl under sju procent ska stoppas från at hållas kall i butiker. Reyes vill i stället att de ölen ska förvaras i den temperatur som råder i butiken.
Bakom förslaget finns en tanke om att minska drickandet på offentliga platser. På senare år har det blivit populärt att köpa större pet-flaskor med öl och ofta skickar butiken med plasmuggar.
Men nu är det många som har reagerat på förslaget. På Twitter skapades hashtaggen #ConLasCervezasNo och den trendade rejält under några dagar.
Det är nu oklart om förslaget kommer att bli verklighet. De som försvarar förslaget menar att drickandet ute på offentliga platser är en stor anledning till att Mexiko City har så många brott.