Så tänker svenska handlare om hantverksöl

Filip Edin ansvarar för inköp av folköl till Ica Supermarket i Åkered i Göteborg, en butik som har tagit in väldigt många folköl.

När svenska bryggerier i allt högre grad satsar på folköl så hamnar livsmedelskedjorna i fokus. Beernews har pratat med några av dem.

När covidpandemin drog ner rullgardinen för krogförsäljningen i våras så var det två saker räddade de svenska hantverksbryggerierna: Systembolaget och folköl. Många har sålt sin öl på lastkajen, men för att nå fler kunder krävs att man slår sig in på livsmedelsbutikernas hyllor. Så vi har kollat hur kedjorna ser på saken och pratat med Axfood (Willys, Hemköp, Tempo med flera), Bergendahls Food (City Gross och Cash), Ica samt Coop.

Hur har försäljningen av hantverksöl sett ut de senaste åren?

Robert Samuelsson, Bergendahls: ”Vi har haft stort intresse för det om man går tillbaka några år. Då var det många microbryggerier som hörde av sig som vi startade samarbete med. Många har vi kvar men vissa har försvunnit. Vår uppfattning är att det har stagnerat en del senaste året. Jag tror mycket beror på att intresset för alkoholfritt har ökat så pass mycket och 3,5% fortsätter minska. Det är mer komplicerat att göra alkoholfri hantverksöl så därav att det inte får samma fokus.”

Niklas Erngård, Axfood: ”Den ökar för varje år, och vi ser ett ökat intresse från konsumenterna på hantverksöl och lokalproducerat.”

Björn Tilly, Ica: ”Det har varit en stadig ökning under de senaste åren men segmentet står fortfarande för en relativ liten del av den totala försäljningen.”

Kevin Bell, Coop: ”Vi ser att försäljningen av det som konsumenter anser vara hantverksöl har ökat något. Dock inte lika mycket som alkoholfria öl, som fortsätter att öka.”

Satsar ni medvetet på att få in fler hantverksbryggerier?

Robert Samuelsson, Bergendahls: ”Vi är öppna för det lokala, det är ett viktigt komplement till de stora varumärkena. Ofta är det genom butiken på den lokala orten som hör av sig.”

Niklas Erngård, Axfood: ”Ja det gör vi. Ibland på riksnivå i alla butiker, och ibland lokalt inom ett begränsat geografiskt område.”

Björn Tilly, Ica: ”Vi har ett antal hantverksbryggerier i vårt centrala sortiment idag. Men den betydande delen av försäljningen från hantverksbryggerier sker lokalt i Ica-butikerna i det lokala sortimentet där bryggerierna är förankrade, efterfrågade och välkända.”

Kevin Bell, Coop: ”Coop Sverige adderar produkter löpande och nya sorters öl finns i butiker kontinuerligt.”

Hur stort inflytande har handlarna själva över utbudet av öl?

Robert Samuelsson, Bergendahls: ”Är det lokalt sortiment har de möjlighet att påverka. Vi har kontakt med våra egenägda butiker City Gross och CASH butiker och hör de av sig om något som de tycker är intressant diskuterar vi det tillsammans. Anser vi att det lokala kommer tillföra så kan vi ta in det för den enskilda butiken. Övriga kunder som handlar av oss är fria handlare och tar egna beslut.”

Niklas Erngård, Axfood: ”Just handlare har stora möjligheter att ta in lokalproducerat i sina butiker. Men vi jobbar med lokalt sortiment för alla kedjor även från Dagabs håll.”

Björn Tilly, Ica: ”Ica-handlarna är egna butiker, det innebär att de själva råder över sitt utbud utifrån vad kundernas önskar. Det gäller såväl öl som andra produkter.”

Kevin Bell, Coop:

Kan de gå utanför distributionskedjan och köpa in lokal hantverksöl?

Robert Samuelsson, Bergendahls: ”City Gross butikerna kontrollerar vi centralt och ansvarar centralt för avtal och självdeklarationen som leverantörerna måste göra för att bli godkända. Övriga kunder som handlar av oss är fria handlare och tar egna beslut.”

Niklas Erngård, Axfood: ”Ja, på handlarägda butiker.”

Björn Tilly, Ica: ”Ica affärsidé innebär att butikerna dvs handlarna bestämmer själva hur deras butiker ska se ut, innehållet i dem och vilka leverantörer de handlar ifrån.”

Kevin Bell, Coop:

Vad krävs av ett hantverksbryggeri för att ni ska ta in dem?

Robert Samuelsson, Bergendahls: ”De måste bli godkända av vår kvalitets- och miljöavdelning enligt det regelverk vi jobbar efter.”

Niklas Erngård, Axfood: ”Olika saker som vi tror uppskattas hos kunderna, det kan handla om unikitet, bryggd, efterfrågan med mera.”

Björn Tilly, Ica: ”Vårt centrala sortiment styrs av efterfrågan.”

Kevin Bell, Coop: ”Producenter kan ansöka om att få bli leverantör till Coop Sverige, även lokalt, för att gå igenom en granskning. Butiker kan även välja att ha regionalt producerade öl.”

Skiljer det sig i någon av ovanstående frågor mellan era olika kedjor?

Robert Samuelsson, Bergendahls: ”Vi hanterar bara vår egenägda City Gross och CASH. Övriga kunder som handlar av oss är fria handlare och tar egna beslut.”

Niklas Erngård, Axfood: ”Svar finns i de ovannämnda svaren.”