Han hittade en folköl som var 5,2 procent

Lars Landeman på Sveriges Bryggerier testar folköl regelbundt. Foto: Montage.

Hur stark är en folköl? Lars Landeman på Sveriges Bryggerier gör mätningar av alkoholhalten med jämna mellanrum. Ofta stämmer det som står på burken, men det är inte alltid så.

Landeman utför det uppdrag som han fått av styrelsen för Sveriges Bryggerier. En del av mätningarna av alkohol görs som en medlemsservice för bryggerier.

Dessutom mäts de bäst säljande ölen återkommande och där stämmer alkoholhalten i princip alltid.

– De stora bryggerierna har sin egen avancerade utrustning och har koll på det.

Men det görs också stickprov av lågalkoholöl.

Landeman ser det som ett kvalitetsarbete.

– Det kan få konsekvenser för konsumenten om man inte kan lita på det som står på förpackningen. Det kan bli ödesdigert om någon tror att det dricks alkoholfri öl och kör bil om det visar sig att det inte stämmer. Det finns också en risk för ökad kontroll av myndigheter om det här inte sköts bra, säger han.

Hur ser det då ut när han gör sina stickprov? Jo, de flesta ölen ligger rätt även från de mindre bryggerierna. Men inte alls alla.

– Jag brukar köpa in folköl kvartalsvis och mäta. Senast testade jag 24 öl och då var det fem som avvek i alkoholen. Två var för starka och tre var svagare än vad som stod på förpackningen, säger Landeman.

Det handlade då bland annat om ett öl som skulle innehålla 3,5 procent, men som låg på 2,7 procent.

Vid tidigare mätningar har han haft en folköl som landade på hela 5,2 procent.

– Om det visar fel försöker jag få tag på ölet igen och mäta en gång till. Sedan brukar jag ta kontakt med det bryggeri som gjort ölet om felet finns kvar. Det kan sabotera för hela branschen om det blir för många fel. Det här bygger till stor del på egenkontroll. Sköts det inte kan kraven höjas och det kan drabba de små bryggerierna, säger Landeman.

Han säger att det oftast är bland de minsta bryggerierna som felen finns. Det kan då handla om bristande erfarenhet, men också brist på utrustning för att göra tillräckligt bra mätningar. Större bryggerier som Dugges, Poppels eller Jämtland har sällan eller aldrig några problem.