Problem för systemet – kan ge tomma hyllor

Foto: Pressbild

Systembolaget har problem med distributionen, vilket kan leda till tomma hyllor och ställa till det för dem som beställer varor.

På Systembolagets sajt möts besökarna av följande besked:

”Vi har just nu försenade och uteblivna leveranser från distributör till butik. Det påverkar tillgången av vissa varor i butik och det finns risk att kundbeställningar till butik blir försenade.”

Enligt Systembolagets presstjänst handlar det främst om vin samt enstaka varor i spritsortimentet.

Orsaken är att en extern distributör fått problem.

– Ett antal av våra leverantörer som anlitar samma distributör har problem med att distribuera sina varor vilket bland annat beror på hög sjukfrånvaro, plockkapacitet samt brist på chaufförer och lastbilar, säger Sara Norell Murberger, avdelningsdirektör för sortiment, inköp & varuförsörjning på Systembolaget.

Någon prognos för när problemen ska vara lösta har hon inte.

– Eftersom det är våra leverantörers distributionsproblem är det svårt för oss att ha ett säkert svar på den frågan.

– Just nu jobbar vi för högtryck tillsammans med leverantörerna och deras distributör för att våra kunder ska drabbas så lite som möjligt. Vi hjälper också kunderna med förslag på alternativ om den efterfrågade varan skulle vara slut.