Rekordnöjda kunder för Systembolaget

Kunderna fortsätter att vara nöjda med Systembolaget. Under 2016 var kundnöjdheten lika hög som rekordåret 2015.

Det är Sifo som presenterar siffrorna. Nöjd Kund Index landar för 2016 på 84, och det är en tangering av 2015 års siffra.
Även stödet för Systembolagets ensamrätt att sälja alkohol har ett högt stöd.
– Det är glädjande att vårt långsiktiga fokus på kundmötet ger tydliga resultat och att vi även detta år har ett starkt stöd för ensamrätten och ett högt NKI, säger Systembolagets vd Magdalena Gerger.
2016 omsattes nästan 28,5 miljarder kronor och det är en ökning på tre procent. Ökningen förklaras bland annat med att kunder i större utsträckning väljer premiumprodukter som har ett högre pris.
Dessutom har försäljningen av alkoholfria produkter ökat med elva procent under det senaste året.
Under 2017 ska arbetet med kundmötet fortsätta och det ska även jobbas med att ge ökade kunskaper om alkoholens faror.
– Tack vare Systembolagets ensamrätt begränsas alkoholskadorna i Sverige, och färre människor far illa av alkoholens effekter, säger Magdalena Gerger.