Svensk humle får forskningspengar

Ett forskningsprojekt ska leda till mer kunskap om svensk humle. 175 000 kronor satsas på två år.

Det är en stiftelse knuten till KSLA, Kungliga skogs- och lantbruksakademin, som står bakom projektet.

– Vi ska prova oss fram med olika svenska humlesorter, säger Örjan Berglund som är en av de ansvariga för projektet.

Summan är inte speciellt stor i forskningssammanhang, men ändå tillräcklig för att förhoppningsvis ge mer kunskap om humleodlingar i Sverige.

– Vi behöver hitta humlesort som mognar tillräckligt snabbt för svenska förhållanden. Klimatet borde tillåta humleodlingar ändå upp till Hälsingland, säger Berglund.

Det tvååriga projektet kan också ses som en del i en större satsning. Berglund hoppas på finansiering även för ett tredje år, då det ofta tar just tre år för en humleplanta att ge full skörd. Han ser också möjligheter till en större forskningsansökan på lite sikt.

– Efterfrågan på lokalproducerat ökar, bryggerierna blir bara fler och fler, och de flesta lantbruk har i dag en struktur för att kunna odla humle. Jag tror marknaden är ganska god på lite sikt, säger Berglund.