Rejäl utveckling för bryggerier i samarbete

Det sägs att det blir tuffare på den amerikanska ölmarknaden. Men det märks inte hos samarbetande Canarchy.

Efter ett antal år med en enorm utveckling har den amerikanska craft beer-,arknaden planat ut en del. Men det gäller inte för alla etablerade aktörer. Founders är ett bryggeri som har en fortsatt snabb utveckling och det samma gäller för Canarchy.

Canarchy bildades för ett par år sedan och består av bryggerierna Oskar Blues, Cigar City, Deep Ellum, Perrin Brewing, Three Weavers, samt Utah Brewers Cooperative (Wasatch och Squatters).

Under fjolåret ökade försäljningen med cirka 15 procent och 2019 har börjat ännu bättre. Under årets två första månaderna har försäljningen ökat med ytterligare 29 procent.

Totalt för craft beer räknar Brewers Association med en ökning på fyra procent både för fjolåret och i år.

Allra mest ökar försäljningenför Cigar City, där man till exempel sålt 78 procent mer av Jai Alai IPA under årets två första månader jämfört med samma tid i fjol. Utvecklingen lär fortsätta för ambitionen är att ta Cigar City till 16 nya delstataer under året. Det skulle innebära försäljning i 42 delstater vid årets slut.

Samarbetet inom Canarchy har skapat möjligheter att brygga öl för flera varumärken vid respektive anläggning och dessutom har försäljningen samordnats inom företaget.