Poppels stoppar all export till Ryssland

Magnus Pettersson på Poppels säger att det var ett självklart val att stoppa exporten till Ryssland. Foto: Privatbild

Poppels bryggeri i Göteborg stoppar all export till Ryssland efter angreppet mot Ukraina i förra veckan.

Rysslands invasion av Ukraina och efterföljande sanktioner får stora effekter på Rysslands handel med andra länder.

Export av öl till Ryssland fortfarande är tillåten, men på Poppels har man ändå tagit beslutet att sluta sälja öl dit.

Magnus Pettersson på Poppels säger att det var ett självklart val.

– Vad ska jag säga? Vi har avbrutit exporten till Ryssland. Det är en helt sjuk situation. Jag har aldrig varit med om något liknande.

– Det är klart att vi inte exporterar till ett Ryssland som invaderar andra länder.

Han har inga siffror till handa för hur stor del av exporten som går till Ryssland vanligtvis, men landet brukar finnas med bland de fyra fem största exportländerna för Göteborgsbryggeriet.

– Jag vet inte hur stor del det är, men det har ingen betydelse och har inte påverkat vårt beslut.

– Händer något sånt här, så är det naturligt att ta ett sånt beslut.