Invasionen kan leda till högre priser på öl

Priserna på aluminium stiger kraftigt i februari efter krigsutbrottet i Ukraina. Foto: Peter Lindh

Kriget i Ukraina kan få direkta effekter för bryggerier och ölpriset för kunderna på sikt när priserna på aluminium nu går upp.

Det råder redan en brist på aluminiumburkar i världen och kriget i Ryssland kommer inte att göra situationen bättre.

Även om några direkta sanktioner än så länge inte berör aluminium från Ryssland beräknas prisökningstakten till tolv procent i februari. Den största månatliga ökningen sedan 2018.

Ryssland är världens tredje största exportör av aluminium och står för sex procent av produktionen i världen.

Ytterligare en sak som förvärrar läget är att en produktionsanläggning för aluminium i Ukraina har stängts av dess ryska ägare.

Dessutom är aluminiumproduktion mycket energikrävande och om det blir problem med gasleveranserna från Ryssland kan man få se kraftiga prisökningar på aluminium på grund av det framöver.

Det råder redan brist på burkar, många bryggerier har idag svårt att få tag på dem samtidigt som fler och fler går över från flaska till burk.

Än så länge har inte priset på burkar påverkats i Sverige på grund av kriget och på kort sikt är det inte säkert att det gör det.

– Det är inte lätt situation, men på kort horisont ser vi inte nåt. Men det är klart, fortsätter råvarupriset att öka över året kommer det att förändras, säger Tor Troéng på det svenska burkföretaget CanMan.

– Vi har inget beroende i Ukraina. Tidigare tog vi in en del av våra burkar från Ryssland, men nu är det beroendet borta.

Han säger att burkbristen hittills varit en produktionskris, inte råvarubrist.

– Men det är klart att ju mer aluminium som används desto större risk är det för en råvarubrist.

Det finns en form av buffert av aluminium, men även den påverkas av prishöjningar.

– 50 procent av all aluminium som används i Sverige är återvunnen, men det är en global marknad och priset följer priset på ny aluminium.