Peter valde att göra hobbyn till arbete

Efter 32 år på Posten bestämde sig Peter Nilsson. Han ville att hobbyn skulle bli hans arbete och det blev verklighet på Helsingborgs Bryggeri.

I runt 25 år har han varit hembryggare och ölet har varit en viktig del i hans liv. Han har också varit engagerad i Sällskapet Malte i många år.

– Jag är nog en av deras äldsta medlemmar, säger han leende.

För två och ett halvt år sedan döl möjligheten att bli bryggare upp. Det skedde en omorganisation på Posten samtidigt som Helsingborgs Bryggeri behövde en bryggare. Det är ett steg som Nilsson inte har ångrat.

I dagsläget ligger Helsingborgs bryggeri på en årsproduktion på cirka 100 l000 liter. Det är ambitionen att öka på den produktionen på det bryggverk på 2000 liter som används i dag.

– Vi vill upp mot 200 000 liter. Vi skulle kunna klara 150 000 liter med nuvarande utrustning och 200 000 om vi köper lite nya tankar, säger Nilsson.

Bryggeriet presenterade sin första öl 2011 och var då först med en satsning i nordvästra Skåne. Nu har man fått kollegor i form av Brewski och Råå Bryggeri, som båda ligger ganska nära Helsingborgs Bryggeri.

– Vi försöker hjälpa varandra när det behövs. Vi och Råå är nog ganska lika när det gäller öl, och Brewski har mycket export så vi konkurrerar inte så mycket, säger Nilsson.

Peter Nilsson trivs bra med att ha bytt från Posten till Helsingborgs Bryggeri.

Han och bryggeriet vill skapa en öl som smakar bra men som inte är alltför extrem.

– Det får inte bli för nördigt, säger han.

Samtidigt har bryggeriet under Nilssons ledning börjat att ta ut svängarna lite mer.

Helsingborgs Bryggeri har också fördelen att driva Oxhallen precis i anslutning till bryggeriet. Oxhallen är en matmarknad där det också finns en bryggeripub. Det ger en möjlighet att sälja sin öl nära bryggeriet och också få en direktkontakt med sina kunder.

– Det är jättebra, och det ger en bra relation med våra kunder, säger Nilsson.