Överraskad personal delägare i bryggeri

Bryggerier som ägs av de anställda. Det blir allt vanligare i USA och nu är det dags för Great Lakes att ta det steget.

Det har blivit populärt att låta de anställda äga delar eller hela bryggeriet de jobbar på i USA. Bättre arbetsmoral och lägre personalomsättning har varit två av fördelarna med upplägget.

Bryggerier som Modern Times, Deschutes, Harpoon Brewery, Left Hand, New Glarus, Alaskan Brewing Co, Voodoo Brewery, och Odell Brewing har delar av företaget ägt av de anställda. Hos New Belgium och Swtichback har man tagit steget fullt ut och åltit de anställda äga hela företaget.

Nu ska även Great Lakes låta de anställda äga en del av företaget. Det var vid den årliga personalträffen nyligen som grundarna Pat och Dan Conway informerade om den uppskattade förändringen.

Cirka 245 anställda finns på bryggeriet och tanken är att förändringen ska genomföras vid årsskiftet.

Sedan 2010 har personalen samlats en gång per år och då har The Conway Award delats ut till någon av de anställda. I år meddelades att alla fick priset då man låter alla bli delägare. Deltagarna lotsades sedan till en bar där ölet Extra Special Opportunity Pils var framtaget just för detta tilläflle.