Osäkerhet kring de sista restriktionerna

Stefan Lundin, chefjurist på Visita.

Planen är att lätta restriktionerna för svenska krogar under september. Men blir det så? Branschorganisationen Visita hoppas men är inte helt säker.

 

Sverige har under våren och sommaren följt en plan i fem steg där restriktionerna på grund av pandemin ska bli färre och till slut försvinna hela. Hittills har tre av fem steg klarats av.

Under september ska steg fyra tas enligt planen, och då ska bland annat alla begränsningar vad gäller storlek på sällskap.

Men frågan är om de lättnaderna blir verklighet. Regeringen har skaffat sig utrymme för att snabbt kunna ändra pandemilagar under hela året och Folkhälsomyndigheten har inte lämnar klara besked.

– Bland annat restaurangerna har varit extremt hårt begränsade av restriktioner, trots att Folkhälsomyndigheten själv har bekräftat att serveringsställen inte är någon riskmiljö när det gäller smittspridning. Från Visitas sida har vi varit starkt kritiska till detta hela tiden. Men det har sett ut på liknande sätt i de flesta andra länder också – bland annat restaurangverksamheter har begränsats eller tvingats stänga, säger Stefan Lundin, chefjurist på Visita, till sajten Besöksliv.

De förändringar som blivit av har kommit med kort varsel, och nu är vi i september och det saknas fortfarande beslut om vad som ska gälla.

– Ovissheten om vad som ska gälla framöver har varit ett enormt stort problem för företagen under hela coronakrisen. Det är ju minst sagt svårt och i många fall omöjligt att planera en verksamhet när man inte vet vilka regler som ska gälla. Detta är väldigt problematiskt och frustrerande för företagen och något som Visita löpande har framfört till såväl Folkhälsomyndigheten som regeringen, säger Lundin till Besöksliv.

Han hoppas fortfarande på att begränsningarna av antalet gäster försvinner under september, och det är viktigt för alla de restauranger som vill ta emot större sällskap vid julfester och julbord senare i höst.

Han ser det som troligt att många företag går under om restriktionerna inte försvinner.

– Det skulle vara förödande för branschen och företagen. Men vi hoppas fortfarande på att det ska ske ytterligare lättnader av restriktionerna under september och vi för dialog med Folkhälsomyndigheten om detta.