Olika syn på digital reklam för alkohol

Nu kommer krav på att förbjuda alkoholreklam i sociala media. Foto: Pixabay.

Stopp för alkoholreklam i sociala media. Det krävs i en debattartikel. Men Alkoholgranskningsmannen Mattias Grundström slår tillbaka och menar att det finns begränsningar som räcker bra.

Det är Wim van Dalen, ordförande i European Centre for Monitoring Alcohol Marketing och svenske styrelserepresentanten Kalle Dramstad som i en debattartikel i Dagens Samhälle kräver stopp för digital marknadsföring av alkohol.

Det skulle innebära att inga svenska bryggerier skulle kunna lyfta fram sina produkter i sociala media.

”För två år sedan föreslog en svensk utredning en variant av ett förbud mot alkoholreklam i sociala medier. Förslaget skulle innebära en stor förbättring från nuvarande situation. Vi uppmanar därför Sveriges regering och riksdag att agera i linje med internationell kunskap och rekommendationer och förbjuda digital alkoholmarknadsföring”, skriver de två bland annat och menar att en begränsning av alkoholreklamen är bättre än att styra vad reklamen får innehålla.

Alkoholgranskningsmannen Mattias Grundström slår dock tillbaka tydligt mot förslaget.

– Problemet med ovanstående är att det är helt fel. Vi har redan två mycket långtgående regleringar genom kravet på särskild måttfullhet respektive den regel som styr utformningen av bilder i alkoholreklam. Vidare bortser författarna i sin argumentation helt från betydelsen av ett detaljhandelsmonopol med begränsade öppettider samt den höga alkoholskatt som syftar till att ytterligare begränsa alkoholkonsumtionen, menar Grundström.

Han pekar också på att det förbud som nu efterlyses troligen inte är möjligt att genomföra utifrån gällande lagar i EU.

– Det bör också nämnas den svenska patent- och marknadsöverdomstolen som i januari 2019 slog fast att ett totalförbud av det slag debattörerna efterfrågar högst sannolikt strider mot grundläggande EU-rätt.

– Oaktat det kan slutsatsen inte bli annat än att det som efterfrågas redan finns på plats. Platt fall således, säger Grundström.